concept

Ecotourisme

De accomodaties zijn ingeplant in een tuin die hoofdzakelijk bestaat uit opbrengstplanten en volgens de pricipes van een voedselbos ontworpen is.

Een voedselbos is een systeem van begroeiingslagen waar elke plantensoort samenleeft met zijn grotere of kleinere collega's zodat ze samen optimaal kunnen genieten van bescherming tegen de zon en in symbiose leven op gebied van voeding en natuurlijke bescherming tegen ziektes en schadelijke insecten.Wij gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest.De irrigatie gebeurt door biologische afvalwaterzuivering via een helofytenfilter (moerasplantenfilter) die door onze ervaring in de tuinbouw en zwemvijveraanleg zelf ontwikkeld werd.

De bodemverbetering en bemesting wordt gerealiseerd door mulching van snoeiafval, compostverwerkende kippen, vogelaantrek en stikstofopbouwende groenbemesters.

Op deze manier wordt een voedselopbrengst gerealiseerd die weer verwerkt wordt in onze keuken en zo op uw bord terecht komt.

Wat u niet op kan geven wij weer aan de kippen voor hun harde werk en zo maken we de cirkel rond. 

Karfa & Kamun, P 1001, Assersif-Aourir, Agadir-Morocco       +212(0)528315405

Mohamed Rouicha: inas inas